Data v grafu jsou za posledních 12 měsíců.
Průměrná denní teplota je vypočítaná podle vzorce: (T(7) + T(14) + 2 * T(21)) / 4